Veľkoobchod

V prípade záujmu o obchodnú spoluprácu nás kontaktujte na čísle 0905 515 813 

VEĽKOOBCHOD:

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Obchodné vzťahy medzi predávajúcim (dodávateľom) a kupujúcim (odberateľom) sa riadia podľa zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

1.2. Predávajúci predá kupujúcemu tovar za veľkoobchodné ceny len v prípade, že kupujúci predáva tovar prostredníctvom kamennej predajne a tovar nakupuje za účelom jeho ďalšieho predaja.

1.3. Faktúra vystavená predávajúcemu sa stáva zároveň platnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorú predávajúci vystaví kupujúcemu na základe elektronickej, písomnej, prípadne telefonickej objednávky. Prevzatím kupujúci potvrdí vznik obchodného vzťahu a aj svoj záväzok voči predávajúcemu.

1.4. Tovar je až do okamihu zaplatenia vlastníctvom predávajúceho.

2. Podmienky veľkoobchodného odberu tovaru

2.1. Záujemca o nákup tovaru za veľkoobchodné ceny kontaktuje dodávateľa a poskytne mu údaje o svojej firme (názov, IČO, DIČ a IčDPH, ak je registrovaným platitelom DPH).

2.2. Minimálny odber za veľkoobchodné ceny (prvá objednávka) musí byť nad sumu 300,00 € bez DPH a forma dodania je výlučne na dobierku, alebo platbou v hotovosti pri odbere tovaru.

2.3. Minimálny odber musí byť nad sumu 500,00 Eur bez DPH. Ročný obrat je stanovený na limit 6000,00 Eur bez DPH. V prípade nesplnenia tejto podmienky stráca odberateľ nárok na nákup za akciové a veľkoobchodné ceny. 

2.4. Tovar dodávame za hotovosť (formou dobierky), alebo po zvážení aj na splatnosť faktúry, pričom toto rozhodnutie prislúcha výlučne dodávateľovi. 

2.5. Predávajúci si vyhradzuje právo nevybaviť novú objednávku kupujúceho v prípade, ak má kupujúci niektorú z faktúr nezaplatenú po dobe splatnosti.

3. Objednávanie tovaru

3.1. Objednávanie tovaru sa realizuje e-mailom, faxom, alebo telefonicky ak je zákazník už registrovaný.

3.2. Za účelom nákupu tovaru za veľkoobchodné ceny poskytne dodávateľ odberateľovi veľkoobchodné cenníky po overení jeho údajov v Živnostenskom registri SR.

3.3. Všetky objednávky sú záväzné a môžu sa zrušiť len po osobitnom dojednaní.

3.4. Doobjednávanie tovaru k existujúcej objednávke môže byť realizované novou objednávkou, prípadne zaslaním objednávky prostredníctvom e-mailu do momentu, pokiaľ nebola zásielka už expedovaná. Do poznámky treba uviesť číslo objednávky, ku ktorej objednávke sa má doobjednaný tovar pripojiť.

4. Dodanie tovaru a poštovné

4.1. Objednaný tovar bude kupujúcemu dodaný prostredníctvom zvolenej formy zásielkovej služby, kde predávajúci bude účtovať kupujúcemu poštovné a balné, ktorého výška závisí od druhu a hmotnosti tovaru a hodnoty zásielky.

4.2. Tovar, ktorý je skladom môže byť expedovaný okamžite po jeho zabalení a pripravení na expedíciu.

4.3. Tovar, ktorý na sklade nie je, bude odoslaný po jeho opätovnom naskladnení (obyčajne do 14 pracovných dní).

4.4. Všetok nedodaný tovar bude ďalej evidovaný a v prípade jeho naskladnenia doposlaný objednávateľovi.

4.5. V prípade, ak niektorý druh tovaru nie je na sklade, oznámi predávajúci kupujúcemu najbližší termín jeho dodania.

5. Splatnosť pri odbere na faktúru

5.1. Štandardná splatnosť vystavených faktúr je 14 dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

5.2. Prvé tri objednávky budú realizované vždy výlučne formou dobierky

6. Zľavy

6.1. O prípadných zľavách a akciách k veľkoobchodným cenám informuje predávajúci všetkých kupujúcich formou písomnej cenovej ponuky. 

 

Lacefront-2
Predajňa Krížna 10
Predajňa Krížna 10
Predajňa Krížna 10
Predajňa Krížna 10
Predajňa Krížna 10
Predajňa Krížna 10
Predajňa Račianska 97
Predajňa Račianska 97
Predajňa Račianska 97
Predajňa Račianska 97
Predajňa Račianska 97
Račianska 97
ALIA
FELISITY
CARRIE
TOUCH
OPEN
TESS
SAVANNAH
AMANDA
BAILEY
GOLF
JAMILA
FENJA
STATE 66
CLIP IN
Deluxe
comfort
tresse
monofilament
monopart
Lacefront